Nowe wiadomości na temat komputerów kwantowych

Nowe wiadomości na temat komputerów kwantowych

Uczeni zdecydowali się na wykonanie doświadczenia ściśle powiązanego z komputerami kwantowymi. Skorzystali oni z nadciekłego helu-3 w którym zetknęły się ze sobą dwa kryształy czasowe. W trakcie trwania eksperymentu kryształy dwa razy wymieniły kwazicząstki, a jednocześnie nie zauważono jakichkolwiek zakłóceń. Efekt ten znamy jako efekt Josephsona w trakcie, którego następuje interakcja między kryształami czasowymi.

Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że w przeszłości nie udało się jeszcze zauważyć dwóch kryształów czasu w jednakowym układzie, a co dopiero mówić o ich wzajemnym oddziaływaniu. Jeśli interakcje kontroluje się, istnieje spora szansa na wykorzystanie kryształów czasu w różnych dziedzinach życia. Chodzi na przykład o możliwość przetwarzania informacji w układach kwantowych. Na dzień dzisiejszy ten rodzaj komputerów cały czas znacznie odbiega od ideału, a największym problemem wydaje się zachowywanie stabilnych oraz właściwych informacji, które są wolne od błędów. Kryształy bez większego problemu poradzą sobie z tym problemem, trzeba je tylko wprowadzić do użytkowania.

Kryształy czasowe mają swój początek w roku 2016, a do ich produkcji zastosowano diament oraz łańcuchy jonów iterbu. Atomy tych kryształów oscylują okresowo w pierwszej kolejności w jedną stronę, aby następnie zwrócić się w innym kierunku. Naukowcy określają to jako „tykanie”. Posiada ono konkretną częstotliwość, nawet w sytuacji, kiedy oba impulsy posiadają różny rezonans. Kiedy naukowcy nie poprzestaną w badaniach oraz pracach na temat kryształów wpłynie to chociażby na zegary atomowe, żyroskopy oraz magnetometry. Oprócz tego, technologia kwantowa znacznie się rozwinie.