Miejska sieć kwantowa

Miejska sieć kwantowa

Zespół badaczy pochodzących z różnych krajów stworzył skalowalną sieć kwantową, która obejmuje całe miasto. Jej zadanie polega na udostępnianiu kluczy przeznaczonych do szyfrowania wiadomości. Sprawdziły się znakomicie zarówno w laboratorium, jak również w mieście. Kiedy wziąć pod uwagę kryptografię kwantową, bazuje ona na stosowaniu praw mechaniki kwantowej. Do jej generowania używa się klucza prywatnego przeznaczonego do kodowania oraz dekodowania wiadomości. Cały proces znamy jako dystrybucję klucza kwantowego bądź QKD. Nie jest łatwo go dystrybuować, gdyż w trakcie tego procesu pojawiają się liczne trudności. Jednakże naukowcy zastosowali innowacyjny protokół QKD i udało się.

W trakcie doświadczenia odbiegli oni od dotychczasowych metod. Nie stworzyli sieci w której wszystkie z ośmiu węzłów fizycznie łączą się z pozostałymi węzłami. W tym przypadku wygenerowali centralne źródło wysyłające splątane fotony do ośmiu węzłów. Nazwano je Alice, Bob, Chloe,Dace, Feng, Gopi, Heidi oraz Ivan. Wszystkie węzły łączą się ze źródłem przy pomocy jednego łącza światłowodowego. W związku z tym występuje osiem złączy, a nie dwadzieścia osiem, jak miało to miejsce we wcześniejszych przypadkach. W oparciu o protokół naukowców z Bristolu istnieje spora szansa na stworzenie ekonomicznych oraz praktycznych sieci kwantowych. Zapowiada się bardzo obiecująco.